Fenomén "život bez jedla".                                                         jún 22 , 2019

Stretli ste sa už s človekom, alebo dostali takú informáciu, že existujú ľudia,  ktorí vôbec nejedia, neprijímajú žiadnu potravu a tak žijú už roky ? Ak áno, nie je to vôbec čudné, keďže tento fenomén sa v poslednom čase dosť propaguje a rozrastá.

Možnosť žiť bez jedla, je podobná možnosti, že UFO sú kozmické lode mimozemšťanov. Veľa sa o tom hovorí, mnohí tomu veria, ale dôkazy absolútne žiadne. Je tu ale podstatný rozdiel ! UFO si nemôžete vyskúšať, musíte ho náhodou uvidieť, ale nejesť môžete skúsiť aj Vy, osobne.

Fenomén je tu už prítomný stáročia, v rôznych kultúrach , napríklad aj v kresťanskej sú zápisky o ľuďoch, väčšinou silne cirkevne založených, ktorí veľkú časť svojho života (desiatky rokov) nejedli. Sú to ale len zápisky, možno legendy, ale opäť žiadne dôkazy.

Na internete si môžete naštudovať o tejto problematike veľa, mnoho názorov za a mnoho názorov proti. Bolo by zbytočné, aby som aj ja v tomto článku, toto všetko opakoval. Budem sa teda venovať skôr psychologickej stránke daného fenoménu, teda ako asi tí ľudia, čo toto o sebe tvrdia rozmýšľajú a tiež tu popíšem myšlienky  ktoré som  nikde nenašiel.

V modernej dobe začala týmto „nejedením a dokonca aj nepitím žiadnej tekutiny“ jedna mladá austrálska ženička. Podozrivé je, že si na tomto hneď aj založila biznis, predávala svoje knihy a prednášala po celom svete. Tu by sme k nej mohli pristupovať ale aj s väčšou dôverou a mohli by sme predpokladať, že len chcela nezištne odovzdať túto novú prevratnú informáciu celému svetu.

Sama tomu , že dokáže nejesť aj nepiť, dokonca asi aj verila, keďže sa dala dobrovoľne minimálne dvakrát testovať v kontrolovaných podmienkach. Testy dopadli neúspechom, museli byť po 4-5 dňoch ukončené, pre nebezpečenstvo zdravotných problémov.

https://www.youtube.com/watch?v=cnCuzUd4eC0

Najznámejším európskym pokračovateľom jej „učenia“ je jeden Francúz.

https://www.youtube.com/watch?v=6YHTFCVgOeM

Odvtedy tu už máme pokračovateľov v Čechách aj na Slovensku, internetový vyhľadávač Vám ich veľmi rád vyhľadá.

Čo majú títo ľudia spoločné ?

V každej prednáške, zaznie alibistická poznámka typu : „Nehovorím, že nebudem jesť do konca svojho života, možno sa raz ráno zobudím a začnem jesť znova“. Toto si ja vysvetľujem takto: „Ak ma niekto raz pristihne ako normálne jem, tak to bude ten deň, keď som sa rozhodol prestať s nejedením. “

Poniektorí svoje vyjadrenia postupom času menia, a z absolútneho nejedenia sa stáva občasné jedenie, malého množstva potravy. Toto ale ja celkom pripúšťam, že je možné, pretože sme zvyknutí jesť príliš veľa a jesť povedzme trikrát menej a normálne žiť, je myslím celkom v poriadku a je to aj zdravšie.

Poniektorí tvrdia, že neprijímajú len pevnú stravu. Dnes tu už ale máme možnosť stravovať sa tekutou stravou kompletne, prípadne si môžete aj svojpomocne jedlo rozmixovať.

Prekvapuje ma nevzdelanosť týchto ľudí v oblastiach, ktoré napriek tomu do svojich prednášok zaťahujú (fyzika , chémia, biológia) a tak sú tieto prednášky pre rozumného človeka až nervy drásajúce, tými prednášanými sprostosťami.

Je tu aj možnosť rozdvojenej osobnosti, prípadne úplne krivého charakteru, ktorému nevadí, že bude roky ľudí podvádzať a možno sa mu to ešte aj páči a má z toho radosť. Tomuto sa ale nechcem venovať.

Potom sú tu „podnikatelia“, ktorí organizujú pár týždňové kurzy prechodu na nejedenie (na pránu, na energiu z vesmíru, zo Slnka atď.) Týchto je možné pochopiť asi takto: „Prídu mi ľudia dobrovoľne, zaplatia si „kurz“ , nemusím im zabezpečiť ani polpenziu a dvoj-troj týždňový pôst nikoho nezabije, skôr mu prospeje a možno ho ešte prelieči a zlikviduje (spáli) mu nádorové bunky, ktoré má v sebe každý.“

Potom sú tu ľudia, ktorí považujú nejedenie za vyššiu formu bytia a veľmi by chceli byť takouto formou. Skúšajú to, robia pôsty, prechody, ale nedarí sa, stále strácajú svoju hmotnosť, takže sa musia vrátiť k jedeniu. Snažia sa ale jesť veľmi málo a pre okolie to vyzerá, že vôbec nejedia. Takže si povedia, že budú tvrdiť , že nič nejedia a ospravedlnia si to vo svojom svedomí tým, že predsa sú tisíce ľudí na svete, čo tvrdia že nejedia. A keď aspoň jeden z tých tisícov neklame, tak už to je možné. Takže on ani tak veľmi neklame, je to možné , len jemu sa to nepodarilo, ale to nevadí, „posolstvo“ môže aj tak ďalej šíriť a tvrdiť že aj on je jasným dôkazom možnosti žiť bez jedla.

Existuje seriózne vyzerajúci dokument o živote bez jedla:

https://www.youtube.com/watch?v=IsP52DD7oc8

Ak si ho ale pozorne pozriete aj druhýkrát, zistíte, že je to vlastne veľmi šikovná, zavádzajúca reklama, na tento nový druh „náboženstva“.

Za najjednoduchší dôkaz proti možnosti žiť bez jedla, sa považuje test vydychovaného vzduchu na množstvo CO2 (kysličník uhličitý). Keď je vo vydychovanom vzduchu viac CO2 ako vo vdychovanom, tak sa to berie za jasný dôkaz ubúdania uhlíka z tela človeka.

Lenže pri týchto testoch som nikde nevidel, že by niekto uvažoval aj o možnosti, že so vdychovaným vzduchom, vdychujeme aj biologický materiál, ktorý uhlík musí obsahovať (baktérie, spóry, peľ rastlín, roztoče atď.).  Takže, ak tento materiál človek zachytí, odfiltruje, niekde v ústach, alebo hrdle a potom ho so slinami prehltne, môže to byť malé množstvo potravy a uhlíkový deficit tu nebude a teda daný jednoduchý dôkaz nedokazuje nič.

Je tu tiež možnosť, že fyzický svet okolo nás je len ilúzia, simulácia a potom je možné všetko.  Túto možnosť popisujem tu :

http://riki1.eu/univerzum.htm

Čo nám teda zostáva, aby sme sa dozvedeli pravdu ? V tomto prípade je to jednoduché, vyskúšať si to ! Určite ale neodporúčam experimentovať s nepitím vody ! Existujú kliniky v Rusku aj Nemecku, kde pôstom liečia skoro všetko. Toto ale nie je reklama na liečenie hladovkou/pôstom, takže ja to nikomu neodporúčam. Dospelý človek je svojprávny a teda sa môže slobodne rozhodnúť. Pri pôste človek najprv spáli cukry (veľmi rýchlo), potom zásoby starej, ťažko stráviteľnej potravy z čriev. Tieto zvyšky potravy sú toxické a ich strávenie (alebo iné odstránenie) je už samo o sebe odľahčenie organizmu, teda ozdravovanie. Potom strávi tuky a napokon začne spaľovať ostatnú hmotu tela. Toto „ostané“ spaľovanie by malo mať práve ďalší blahodárny, uzdravujúci účinok, keď telo má prirodzený mechanizmus, keď spaľuje najprv choré, nádorové bunky a až keď už nie sú, začne so spaľovaním zdravých.

https://www.youtube.com/watch?v=rrYUS-NyelY

A či som to už ja skúšal ? Neskúšal.

Väčšina ľudí si myslí, že človeka od zvierat odlišuje to, že človek rozmýšľa a uvedomuje si sám seba, má vedomie. To ale nie je pravda, zvieratá tiež rozmýšľajú a uvedomujú si samé seba, aj keď to robia v menšej miere ako človek, ale žiadna takáto pevná hranica medzi človekom a zvieraťom neexistuje.

Čo teda človeka od zvieraťa odlišuje ? Je to práca pre blaho a rozvoj jeho spoločnosti. Zvieratá tiež pracujú, ale robia to len pre možnosť rozmnožovať sa.

To, že títo ľudia, čo tvrdia že nič nejedia, majú strechu nad hlavou, nezabije ich nejaké silnejšie zviera kvôli potrave, je spôsobené tým, že väčšina ľudskej spoločnosti pracuje pre jej blaho a rozvoj (aj keď mnohí si myslia, že to robia len preto, aby mohli jesť, pohodlne spať a rozmnožovať sa).

Predpokladajme ale na chvíľu, že títo ľudia majú pravdu a naozaj môže človek existovať bez jedla a teda nepotrebuje pracovať a tiež predpokladajme, že táto schopnosť, podľa nich "bunková informácia" sa rozšíri do celej spoločnosti.

Čo sa stane s takouto spoločnosťou ?
Najprv prestane byť elektrika, plyn, palivá, teda väčšinu vecí môžeme vyhodiť a tie čo nevyhodíme hneď, sa po čase pokazia, šaty a obydlia sa nám rozpadnú. To ale predsa nevadí, veď prijímame energiu z vesmíru, prány, Slnka, takže nezamrzneme. Sadneme si do kruhu, budeme sa držať za ruky, prípadne sa prechádzať v prírode a šíriť a prežívať nekonečnú, energiu a lásku. Možno sa aj sem tam okúpeme v rieke , oceáne, ale postupom času usúdime, že je to zbytočné, narastie nám srsť (už si ju nebudeme mať čím oholiť, všetky žiletku už budú tupé), staneme sa veľmi šťastnými zvieratami.

Čo nato ostatné zvieratá ? Otvorí sa možnosť pre najschopnejší druh, stať sa inteligentným, keďže naša inteligencia im v tom už brániť nebude a ak nevyhynieme sami, tak nám v tom pomôžu, vyhubia nás, lebo budú potrebovať životný priestor.


Pravda je taká, že jeme neprimerane veľa, minimálne trikrát viac ako potrebujeme.Takže ak budete jesť striedmo, povedzme jedno jedlo denne, budete podstatne zdravší, budete mať viac energie. Pokiaľ je niekto dobre živený a to je u nás každý, bez jedla vydrží bez problémov týždne, má na to zásoby v tele a možno ho takýto pôst, ešte aj prelieči. Toto mnohých uvedie do omylu, viery v toto "náboženstvo". Potom sa síce vrátia k jedeniu, ale myslia si, že je to len preto, lebo jedlo je pôžitok a oni o tento pôžitok nechcú prísť, ale keby museli, bez jedla a práce by vydržali do nekonečna.
   

    Flag Counter