Prečo existuje Biblia a náboženské texty ?                          august  09 , 2016


Podstata náboženstva je vedecká, filozofická a tak pochopiť náboženstvo takýmto spôsobom nie je dané každému, je to závislé od hĺbky jeho intelektu. Aby sa mohol každý jeden človek aspoň priblíž k tejto podstate (v miere jeho intelektu) preto tu máme náboženské texty. Pozorným , možno opakovaným čítaním týchto textov, sa každý jeden, ak má záujem, dostane bližšie k podstate.

Každý si o sebe samozrejme myslí, že on je predsa dostatočne múdry, má dostatočne hlboký intelekt, takže čo to tu táram, on predsa dokáže pochopiť čokoľvek.

Svoj intelekt si môžete otestovať napríklad pochopením matematického dôkazu existencie boha. Výhovorka typu , ja som matematiku neštudoval, tak matematický dôkaz nemôžem pochopiť, neobstojí. Nepotrebujete totiž ovládať žiadnu zložitú matematiku, stačia Vám základy logiky typu : ak z A vyplýva B a z B vyplýva C , tak potom z A vyplýva C. Tieto základy si môžete naštudovať napríklad tu :

http://www.gljs.sk/~sjiricek/mat/logika.pdf

Potom môžete skúsiť pochopiť dôkaz nutnej existencie boha, ktorý je popísaný tu :

http://www.math.muni.cz/~pospisil/FILES/GodelNEG.pdf

Podľa autora popisu, ak si celý dôkaz prejdete, čiže o každom jeho riadku, pochopíte, že je logicky platný a následne z toho vyplýva ďalší logicky platný riadok a tak ďalej až do konca „nestratíte niť“, tak zažijete pocit veľkej radosti z pochopenia. Ja tomu verím, ale sám som to neskúšal. Uvedomte si však, že myslenie kúsok bolí a musíte na to vynaložiť veľké rozumové úsilie.

Ak pochopíte, že to nepochopíte, tak ešte stále máte možnosť, ak máte chuť, prečítať si jednoduchšie náboženské texty a preto sú tu, aby každý dostal tú možnosť, ale je to len možnosť , nie povinnosť.

Obsahuje Biblia zmienku o evolúcii ?

Na obajvenie evolúcie nepotrebuje človek źiadne vedomosti z fyziky, chémie, genetiky. Nemusí sa ten človek ani nachádzať v období, keď už sú tieto vedomosti k dispozícii. Stačí keď dokáže pozorne sledovať píirodu, je dostatočne vnímavý.

Ľudia , čo písali Bibliu, boli určite rozumní, na tú dobu, vzdelaní. Samozrejme, že to vyhnanie z raja Adama a Evy, môže byť iba náhodná podobnosť s evolúciou. Pripúšťam ale aj takú možnosť, že autori niećo o evolúcii tušili a podali to spôsobom, ktorý boli schopní vtedajší ľudia prijať.

Keď si teraz predstavíme praopice (tie s Bibliou nemajú nič spoločné, ide len o ten akt „vyhnania“) , tie praopice (a aj ostatné zvieratá) kým si žijú ako v raji, majú dosť potravy, tak je ich evolućný vývoj pomalý, nič ich nenuti k nejakým zásadným zmenám.

Keď ale dôjde na určitom územi k zásadným zmenám v ich životných podmienkach, zhoršia sa (to je to vyhnanie z raja), napríklad vymiznú stromy z ich územia, tak sa musia rýchlo prisposobit  a vtedy, ak na to majú, môžu sa začať vyvijať podstatne rýchlejšie ako tie praopice, čo žijú ďaleko od nich, kde sú ešte stále v „raji“.

Dnešni ludoopi (šimpanz,orangutan,gorila) sa až tak strašne nelíšia od ľudí. Zažívajú tie isté základné pocity ako človek, hrajú podobne sociálne hry vo svojich skupinách, rovnako intrigujú a jednoducho politikárčia. Uvedomujú si sami seba. Človek sa od nich odlišuje hlavne tým, že pracuje pre blaho a rozvoj svojej spoločnosti a jeho rozumové schopnosti sú ďaleko ďaleko pred nimi. Nejakú pevnú hranicu je ale nájsť ťažké.   

    Flag Counter