Môže „Big Bang“ vyplývať z mojej hypotézy „Sivé objekty“ ?      november 20, 2016

Áno, znie stručná odpoveď, ale rozviniem ju. Moja hypotéza „Sivé objekty“ predpokladá , že tieto objekty sa môžu časom zrážať a pri tom môžu vzniknúť, pri výbuchu po zrážke, lokálne, nové vesmíry, alebo časti vesmíru.

Treba si ale uvedomiť, že čelná zrážka dvoch Sivých objektov, je veľmi málo pravdepodobná.  Oveľa pravdepodobnejšie je  pri priblížení dvoch Sivých objektov k sebe to, že začnú spoločne obiehať okolo spoločného ťažiska a keď sa tak stane, tak postupom času, stratou pohybovej energie sa tieto budú k sebe stále viac približovať, až nakoniec  splynú v jeden Sivý objekt.

Keďže pravdepodobnosť takéhoto splynutia je neporovnateľne väčšia, ako pravdepodobnosť čelnej zrážky, pri čelnej zrážke, už budú mať Sivé objekty vo svojich BODoch nazbierané s predchádzajúcich splynutí, veľké množstvo „čistej energie“ (dnes ju s obľubou nazývame tmavá energia) a tak zrážka vyvolá výbuch a vznik vesmíru, ako pri našom Veľkom tresku („Big Bangu“).

Takže z mojej hypotézy  „Sivé objekty“,  teória  „Big Bang“ priamo vyplýva.
   

    Flag Counter