Koľko  dimenzií má náš priestor ?                                                        august 14 , 2016

Každodenná skúsenosť nám hovorí, že náš priestor má 3 dimenzie.  To ale nie je správne tvrdenie.  My len vieme, že hmotné objekty majú 3 rozmery, dĺžku, šírku a výšku. Z toho automaticky usudzujeme, že aj náš priestor má 3 rozmery, teda je 3D. Zmysel tomu dáva aj ten fakt, že tými hmotnými objektmi môžeme pohybovať do 3 smerov.

Človek, ktorý pozná teóriu relativity, naviac ešte vie, že je tu aj 4. rozmer, čas.  Štvorrozmerný časopriestor sa ešte dá zhruba predstaviť, ak má človek kúsok abstraktného myslenia. Pomôcť môže predstava filmu, kde statické 2D snímky sú umiestnené vedľa seba v dlhom rade. Rovnako si môžeme predstaviť statické 3D snímky, ktoré bežia v dlhom rade po časovej súradnici.

Rovnako ale podľa teórie relativity vieme, že 4D časopriestor je ešte zakrivený a tu naša predstavivosť už úplne zlyháva, pretože to zakrivenie musí zasahovať do ďalšej dimenzie.  Zobrazuje sa to väčšinou úplne zavádzajúco, ako je to na nasledujúcom obrázku, ale to je len zakrivenie 2D do 3D a je to v podstate nezmysel.

             

Začnime teda od začiatku u 1D priestoru, ktorým je priamka. Každý si vie predstaviť zakrivenie tejto priamky do 2. dimenzie a zároveň aj do 3. dimenzie ako je to na ďalšom obrázku.

                   

Z toho vyplýva, že aj každý priestorový rozmer 3D priestoru, môžeme zakriviť do ďalších dvoch. Máme teda 9 priestorových a 1 časový rozmer, čiže dokopy 10D priestor.

Je to už všetko ?  Myslím, že určite nie.  To, že si myslíme, že 1D priestor sa dá zakriviť, len do ďalších dvoch, je spôsobené, len našou nedokonalou predstavivosťou, ktorá končí pri 3D (max.4D) On sa podľa mňa dá zakriviť do nekonečného množstva ďalších dimenzií. Dimenzie sú nehmotné, takže nie je dôvod, aby ich nemohlo byť nekonečne veľa.

Množstvo hmoty, energie a  hmotných objektov, ale už nekonečne veľké nemôže byť a teda sa nachádzajú  len v niektorých dimenziách. Makroskopické hmotné objekty sú stále 3D.
   

    Flag Counter