Mechanizmus evolúcie pre vznik inteligentného života .                   august  8 , 2016

Hlavné myšlienky :

Hlavná myšlienka je v tom, že evolúcia zabezpecí, aby tu nemohol existovať jeden NEiteligentný druh do nekonečna (zaberať priestor pred ostatnými), práve tým, že právom silnejšieho, rozširovaním genetickej informácie najväčších, najsilnejších,  sa budú jedinci druhu zvačšovať a tým pádom už budú viac náchylní na vyhynutie (pri meniacich sa podmienkach prostredia, ťažšim prispôsobovaním sa), ak sa nestane inteligentný a bude vediet proti tým zmenám efektívne bojovať. To je prvá hlavná myšlienka.

Druhá hlavná myšlienka je presun evolúcie z fyzickej oblasti do oblasti vývinu spoločnosti toho inteligentného druhu. Evolúcia samozrejme prebieha aj naďalej v prírode, ale tá už teraz nie je dôležitá, lebo je potláčaná silou inteligentného druhu.


Pôvodne som si myslel o evolúcii a definoval si ju nasledovne :

Evolúcia je, keď príroda má prakticky neobmedzený počet jedincov na experimenty, prakticky neobmedzený čas  na experimenty a na výsledku vôbec nezáleží.

V súčasnosti si už ale myslím, že evolúcia má mechanizmus, ktorým táto priamo speje, k vzniku inteligentného života.

Pokiaľ evolúcia nie je ovplyvňovaná už existujúcou inteligenciou, tak väčšinou funguje na princípe práva fyzicky silnejšieho, teda fyzicky väčšieho. Rozširuje sa genetická informácia najväčších, najsilnejších jedincov. Jedinci živočíšneho druhu, ktorí majú vhodné podmienky pre život sa teda fyzicky zväčšujú. Dá sa povedať, že evolúcia dáva príležitosť danému živočíšnemu druhu, aby ukázal, čo v ňom je a dáva mu možnosť stať sa inteligentným.

Tá inteligencia sa rozvinie vtedy, ak ten schopný živočíšny druh, je „pritlačený k múru“, zásadne sa zmenia jeho životné podmienky a vtedy sa ukáže, či má na to, aby preźil ďalej. Musí mať na to aj fyzické predpoklady, napríklad musí vedieť zmysluplne manipulovať s predmetmi vo svojom okolí.

Pokiaľ sa tak neudeje a daný živočíšny druh sa inteligentný nestane, jeho stále sa zväčšujúca veľkosť, ktorá
potrebuje stále väčšie potravinové zdroje sa stane záhubou, slepou uličkou, daného druhu. Stačí totiž malá zmena podmienok života (a tie sa dejú stále) a ich spôsob života skolabuje, ich veľkosť im nedovolí dostatočne rýchlo sa prispôsobiť k zmeneným podmienkam (evolúcia je príliš pomalá na to, aby dokázala dostatočne rýchlo zareagovať, napriklad ich zmenšením). Daný živočíšny druh vyhynie a prenechá priestor pre uplatnenie sa inému.

Pokiaľ nejaký živočíšny druh dospeje k nejakej forme inteligencie (tak ako my), tak sa evolúcia prenáša z fyzickej oblasti do oblasti vývoja spoločnosti. Možnosť pre ostatné druhy, stať sa inteligentnými sa tým pádom dočasne pozastavuje, inteligentný druh to nedovolí. Vývoj spoločnosti musí viesť k vzniku vyššej formy inteligencie. Ak sa tak nestane, spoločnosť skolabuje, rovnako ako fyzicky veľké neinteligentné druhy a príležitosť dostane iný živočíšny druh.

Celý tento vývoj by mal dospieť až k nejakej super inteligencii o ktorej nemáme zatiaľ žiadnu predstavu, ostáva nám len dúfať, že sa ňou stane náš druh.

Koniec vplyvu evolúcie na človeka, vznik superinteligencie.                   december 29, 2017

Evolúcia prestane vplývať na človeka, riadiť jeho vývoj, či už fyzický alebo spoločenský, keď bude ďalší rozvoj čiste duševný. Ten totiž nemá hranice a priestor preň je nekonečný, teda rozvoj jedného jedinca nebude nijako obmedzovať rozvoj druhého, ani mu nijako nebude uberať priestor, prostriedky a zdroje.

To bude vznik superinteligencie.   

    Flag Counter