Fotonizmus. Je materializmus náboženstvo ?                               január 13 , 2023

Moja odpoveď je áno. Prečo si to ale myslím ? Veď predsa materializmus je hlboko podložený matematickými a fyzikálnymi rovnicami - vzťahmi. Podporuje ho aj naša technická prax.  Ostatné náboženstvá sú v porovnaní s materializmom, čo sa týka podloženosti,  iba rozprávky, legendy. Je to ale aj jeho achyllova päta, pretože stačí ukázať, že rovnice sú nesprávne a je prekonaný.

Prečo je taký veľký rozdiel medzi materializmom a ostatnými náboženstvami ? Je to dané tým, že všetky ostatné náboženstvá sú z pohľadu materializmu, nepodstatnou, okrajovou súčasťou materializmu. Nepoznám náboženstvo, ktoré by nevyužívalo aspoň minimálny materializmu, teda aspoň  minimálnu úlohu hmoty, teda látky, prípadne aj poľa.

Medzi materializmus a súčasnú fyziku a matematiku síce nemôžeme dať rovnosť, pretože materializmus je filozofia, ktorá tvrdí, že všetko, čo existuje, je buď hmota alebo je od hmoty závislé. Môžeme ale predpokladať, že pokiaľ je materialistická filozofia správna, svet okolo nás musí byť matematicky popísateľný, napríklad fyzikálnymi vzorcami.

A vyzerá to na prvý pohľad tak, že svet okolo nás, je matematicky popísateľný. Podporuje to naša technická prax. Ja ale tvrdím, že svet okolo nás je matematicky popísateľný len približne, síce dostatočne presne pre našu technickú prax, ale pre základnú vedu, matematicky popísateľný nie je !

Prvou „nepríjemnosťou“ materializmu je stále rastúca entropia. Stále rastúcu entropiu  materialistická fyzika predpokladá, ako fakt. Zároveň sú ale všetky fyzikálne vzorce, ktoré popisujú náš svet v čase vratné. Pritom ale je každému fyzikovi jasné, že žiadny fyzikálny dej, vratný nie je. Rastúca entropia totiž nie je zohľadnená v žiadnom fyzikálnom vzorci popisujúcom náš svet. 

Ďalšou „nepríjemnosťou“ materializmu je gravitačná singularita. Je to bezrozmerný bod, do ktorého  je hmota zatlačená v centrách objektov s veľkou koncentráciou hmoty. Tu matematika a teda aj materialistická fyzika končí s popisom.

Poslednou zatiaľ  mne známou „nepríjemnosťou“ materializmu je vedomie, čo sa vlastne tiež označuje za druh singularity. Pôvod vedomia nie je matematicky popísateľný a teda odvoditeľný od hmoty.

Zarytý materialista samozrejme povie, že tieto „nepríjemnosti“, sú len nedokonalosti súčasnej materialistickej vedy a v budúcnosti budú odstránené.

Ja ale ponúkam zásadne iné riešenie, ktoré som nazval fotonizmus.
   

    Flag Counter