Fotónová podstata vedomia.                                                                        marec 30, 2021

Uvažujme o podstate vedomia čisto materialisticky. Vedomie je teda produktom mozgu, prípadne jeho súčinnosti s celým telom človeka, alebo iného rozvinutého živočícha.

Čo to vedomie je teda vo svojej podstate ? Sú to bunky/neuróny ? To určite nie.  Vedomie je výsledkom elektro-chemickej interakcie týchto buniek/neurónov. Túto interakciu, ako všetky ostatné, okrem interakcií v atómových jadrách a gravitačnej interakcie, sprostredkúvajú fotóny a virtuálne fotóny. Vedomím teda sú tieto fotóny a preto má vedomie jasne fotónovú podstatu už aj z čisto materialistického pohľadu.

Ja, ale mám  na fotónovú podstatu vedomia, ešte podstatne radikálnejší, elementárnejší pohľad. V náznakoch  si o tom môžete prečítať v nasledovných mojich článkoch :

http://riki1.eu/Co_je_to_vedomie.htm

http://riki1.eu/univerzum.htm

http://riki1.eu/fotonovy_svet.htm
   

    Flag Counter