Relativistická hmotnosť.                                                         december 26 , 2020

Relativistická hmotnosť, je pre mnohých záhadou, veď ako by sa mohla hmotnosť zvyšovať rýchlosťou ?   A čo je ešte horšie, ako by mohla byť hmotnosť relatívna ?  Podľa jedného pozorovateľa by som mal mať povedzme 100 kg a podľa iného 200 kg ? Veď to nedáva zmysel !

Ono to ale zmysel dáva, len musíme pochopiť podstatu tohoto javu. Vzorec tohoto relativistického javu si môžete nájsť na internete, v podstate hovorí o tom, že čim rýchlejšie sa pohybujete voči niekomu, tým vyššiu hmotnosť vám bude ten niekto prisudzovať. Nie že by si to ten niekto "vycucal z prsta" , ale on zistí, že na vaše ďalšie urýchľovanie, bude musieť použiť stále viac a viac energie, ako sa bude blížiť Vaša rýchlosť k rýchlosti svetla. Potreba vkladanej energie bude exponenciálne rásť, ale pritom Vaša rýchlosť sa už bude zvyšovať len nepatrne, v podstate skoro niako. Toto sa prakticky deje v urýchľovačoch častíc.

Prečo je to tak ? Ak by sa Vás toto spýtali na nejakej skúške z fyziky, tak by ste odpovedali, že rýchlosť svetla nie je možné prekročiť a tak sa do zrýchlenia objektu vkladaná energia, mení na jeho hmotnosť. Energia je vlastne hmota a naopak. Z pohľadu fyzikálnych rovníc je to korektná odpoveď.

Ale prečo ? Je to celkom jednoduché. My máme iba jedinú možnosť, ako pohybovať, manipulovať, zrýchľovať, okolité materiálne objekty. Máme na to elektromagnetickú interakciu, ktorú sprostredkúvajú fotóny. Atómy našich rúk (ak sú vôbec reálne), sa nedotýkajú atómov okolitých predmetov, len fotóny/virtuálne fotóny vyžiarené atómami (alebo skôr elektrónmi)  našich rúk, interagujú s fotónmi okolitých predmetov. Táto interakcia prebieha len a len rýchlosťou "c" (rýchlosť svetla) voči všetkým a všetkému a nijako inak.

Z toho jasne vyplýva, že nech sa budem akokoľvek snažiť "strkať" do okolítých predmetov, nikdy nebudem schopný, "strčiť" do nich väčšou rýchlosťou ako "c".  A z toho ďalej jasne vyplýva, že žiaden okolitý materiálny objekt, nebudem schopný urýchliť viac ako na rýchlosť "c". Ak máte kúsok fyzikálneho citu, tak pochopíte aj to, že to nikdy nebude dokonca ani tá rýchlosť "c", ale iba sa knej bude blížiť.

Čo na to naša fyzikálna rovnica ? My stále "strkáme" a "strkáme" do náśho objektu, vynakladáme energiu a jeho rýchlosť sa už prakticky nezvyšuje, tak kam tú energiu dáme v rovnici ?  Máme jedinú možnosť, do hmotnosti a to je ten dôvod, prečo relativistická hmotnosť rastie a teda hmotnosť objektu "rastie" (počet protónov, neutrónov objektu sa ale nezvyšuje !) a je dokonca relatívna.

Za všetko môžu fotóny a ich zvláštne správanie, keď sa širia voči všetkému rýchlosťou "c". V podstate môžu nie len za toto, ale úplne za všetko (ak k nim ešte prirátame aj gravitóny, máme všetkých vinníkov komplet ).   

    Flag Counter