Matematika a svet okolo nás.                                                         jún 08 , 2016

Mnohí si myslia, že svet okolo nás je matematika. To ale nie je pravda, svet okolo nás je taký, aký je, je to dané. Pokiaľ sme ten svet správne pochopíli, mohli sme ho zatiaľ, až na malé výnimky (napríklad singularity) aj  matematicky popísať.

Matematicky môžeme ale popísať aj nekonečné množstvo neexistujúcich svetov. V tej matematike nebude žiadna chyba, ibaže bude popisovať niečo, čo neexistuje.

Mojím najobľúbenejšim predmetom, na všetkých mojich školách, ktoré som absolvoval, bola matematika. Myslím, že som v nej aj vynikal medzi ostatnými študentami. Takže nie som proti matematike zaujatý.  

Napriek tomu som presvedčený, že pri ďalšom spoznávaní sveta okolo nás, už matematika nebude tou podstatou, ako doteraz.

Súčasné fyzikálne vzorce, vyjadrené matematikou, sú veľmi užitočné, nevyhnutné a dostatočne presné, pre našu technickú prax. To, že ich poznáme, nám dáva možnosť, stavať stavby, mosty, elektrárne , motory, autá, lietadlá,  lode, rakety, vesmírne lode, cestovať do blízkeho vesmíru, vyrábať veľké množstvo potravín a pod.

Z hľadiska základnej fyziky, sú ale všetky tieto vzorce nesprávne, pretože všetky popisujú fyzikálne deje ako vratné. Žiadny fyzikálny dej, ale vratný nie je. Tieto vzorce, nerátajú so stále rastúcou entropiou, aj keď fyzika tuší, že entropia musí stále rásť a vyjadruje to napríklad druhou vetou termodynamickou.

Nepredpokladám, že by sa nám niekedy, podarilo do týchto fyzikálnych vzorcov, entropiu zarátať a tak popísať skutočné fyzikálne deje . Skôr predpokladám, že probémov s popisovaním fyzikálntch dejov matematicky, bude stále pribúdať a vzdáme sa matematiky v úplne základnej fyzike. To bude vznik filozofickej fyziky.

Ďalším problémom matematiky vo fyzike, sú výpočty, alebo simulácie, pre dlhě časové obdobie, napríklad miliardy rokov. Pri nepatrnej, nemerateľnej zmene počiatočných podmienok, dôjde k zásadnému ovplyvneniu výsledku. Rovnako je to aj pri počitaní, alebo skôr simulácii, veľkého počtu obkjektov. Teória chaosu nám určite tieto problémy nevyrieši, tá ich totiž len konštatuje.
   

    Flag Counter