Prečo materializmus nestačí ?                                                                        december 30 , 2019

Človek, ktorý má dostatočné znalosti, aspoň v hrubých črtách, o stave súčasnej materialistickej vedy, si dokáže bez problémov vysvetliť, až na nejaké maličkosti, všetko čo sa deje okolo neho. Tie, zatiaľ nevysvetlené "maličkosti", skúma materialistická veda súčasnosti.

Mladý človek, by podľa môjho názoru, mal začínať vždy ako materialista. Snažiť sa podľa svojich schopností a možností, vstrebať/naštudovať do seba, čo najviac informácií a vedomostí, ktoré poskytuje materialistická veda jeho súčasnosti. Potom sa môže, vo svojej vedomostnej dospelosti, čo je podľa môjho názoru niekedy medzi 40. až 50. rokom jeho života,  skutočne slobodne rozhodnúť, ako majiteľ potrebných vedomostí a informácií, čomu bude veriť.

Možno, potom pochopí, ako ja, že neexistuje logický, materialistický dôvod, aby hmota/energia/matéria, vnímala toto všetko, vnímala samú seba.

Preto materializmus nestačí.   

    Flag Counter