Existujúca, pevne daná budúcnosť ?                                            október 02, 2015

Napadla ma nasledovná úvaha:

Už starovekí filozofi tušili, že musí existovať najmenšie možné množstvo látky a teda nič nemôže byť donekonečna spojité a symetrické.

V súčasnosti tomu hovoríme Planckove škály, kde existuje najmenšie možné množstvo hmoty, energie, času, rozmeru...

Majme teda objekt v polohe A ktorý sa premiestňuje do polohy B a tieto polohy sú od seba vzdialené Planckovu vzdialenosť.

Medzi týmito dvomi polohami teda neexistuje žiadna medzi poloha, a teda premiestnenie môže prebehnúť jedine tak, že z polohy A objekt zmizne a v polohe B sa objaví. To je ale nezmysel.

Jednou z možných riešení daného problému, by mohlo byť to, že vesmír pozostáva zo statických 3D stavov (analogicky ako film pozostáva zo statických 2D snímkov). V jednom takom statickom 3D stave vesmíru sa daný objekt nachádza v polohe A a v nasledujúcom statickom stave v polohe B(relatívne voči ostatným objektom). Medzi týmito 3D stavmi sa naše vedomie presúva v 4., alebo ďalších rozmeroch priestoru a tak nám vzniká ilúzia pohybu hmoty a tiež ilúzia plynutia času.

Vesmír je teda úplne statický (nič sa v ňom nedeje) a všetky jeho stavy sú dané a boli dané vždy, teda aj budúcnosť je pevne daná a čas vo vesmíre ako takom neexistuje.

Pre naše vedomie je súčasnosť len statický stav vesmíru v ktorom sa vedomie práve nachádza a všetky ostatné statické stavy sú minulosť alebo budúcnosť, ale len pre naše vedomie.

Naše vedomie nedokáže predpovedať (vidieť) budúcnosť a teda máme tiež ilúziu slobodnej vôle a tiež ilúziu existencie náhody.

Nezabúdajme tiež na to, že pre takýto vesmír, sú všetky záhady fyziky okamžite vyriešené, pretože na otázku, prečo sa nejaký jav chová práve tak, ako sa chová je odpoveď : "Preto, lebo je to tak v nasledujúcom statickom stave vesmíru." - v podstate je toto aj univerzálna odpoveď hocijakého náboženstva na hocijakú zložitejšiu otázku - a to ma vždy štvalo !

Zaujímavé, že k rovnakému záveru ohľadom času a budúcnosti dospeli aj niektorí fyzici, z pohľadu teórie relativity.

Samozrejme spoliehať sa na to, že práve táto hypotéza je ta pravá by bolo veľmi krátkozraké, pretože tých hypotéz môže byť veľa a teda je málo pravdepodobné že práve táto bude pravdivá.

Fatalizmus je pre človeka určite skôr škodlivý ako osožný.

Vedomie je tak zvláštna vec, že nijakým spôsobom si človek nemôže dokázať, že okolitý svet ( aj jeho telo) je realita a nie je to len ilúzia.

Naopak ale dokázať, že okolitý svet je len ilúzia, sa zdá na prvý pohľad celkom jednoduché. Stačilo by tú ilúziu nejakým spôsobom hacknúť, teda urobiť niečo čo sa prieči fyzikálnym zákonom. Napriklad v momente premeniť stoličku na živého slona. Potom by bola väčšina ľudí presvedčená že všetko okolo je len ilúzia.

Tvrdý zástanca materializmu by ale povedal, že som nič nedokázal, lebo zmena stoličky na slona sa prieči len tým fyzikálnym zákonom , ktoré už poznáme a mne sa iba podarilo využiť nejaký zatiaľ neznámy fyzikálny zákon.

Takže dokázať asi nie je možné ani jedno ani druhé.   

    Flag Counter