Existuje pevne daná budúcnosť ? Druhý krát .                                   september  01 , 2016

Vo vedecko popularizačných dokumentoch, uznávaní fyzici, argumentujú dôsledkami teórie relativity (zároveň hovoria, že to uvádzal takto aj Einstein ) a tvrdia, že budúcnosť aj minulosť aj súčasnosť sú tu súčasne. Vysvetľujú to relativitou súčasnosti pre dvoch rôznych pozorovateľov, ktorí sú voči sebe v pohybe a natáčajú sa im línie súčasnosti.

           

(obrázok z videa https://www.youtube.com/watch?v=_vrwsXFcREY)

Otázka znie, je to len „geometria relativity“, alebo je to reálna skutočnosť ? Pokúsim sa túto otázku zodpovedať.

Vysvetlenie v podobných dokumentoch býva nasledovné. Predstavme si seba na Zemi a mimozemšťana na vzdialenej planéte. Predpokladajme, že sa voči sebe nepohybujeme a teda sme v rovnakej inerciálnej sústave (teda zanedbáme gravitáciu našich planét a aj ich obeh okolo domácich hviezd). Tým pádom máme spoločnú súčasnosť (na obrázku žltý rez).

Pokiaľ sa mimozemšťan začne k nám približovať, jeho línia súčasnosti sa natočí (modrý rez) do našej budúcnosti (ak by sa vzďaľoval, línia súčasnosti by sa natočila do našej minulosti, červený rez). Takže by naša budúcnosť, tu už mala byť a minulosť ešte stále mala existovať, súčasne so súčasnosťou ! Natáčanie línie súčasnosti vyplýva z teórie relativity, to je určite správne.

Je to ale naozaj naša reálna budúcnosť ? Nie je to len zle pochopená geometria relativity ?

Poďme teda po poriadku. Čo to znamená, že sa dvaja (alebo dva hmotné objekty) nachádzajú v rovnakej sústave ? Znamená to, že pociťujú rovnaký silový účinok na sebe (nejde len o pocit ale aj o meranie) a nepohybujú sa voči sebe.  Je možné takýto stav dosiahnuť pre dva objekty súčasne v našom hmotou pokrivenom časopriestore ? Myslím že nie ! Dokonca aj keby boli tie dva objekty (osoby) tesne vedľa seba, nie sú v rovnakej sústave. Ak by chceli byť v rovnakej sústave obidvaja, museli by byť v tom istom bode časopriestoru a to nie je možné.

Ak by bol vesmír nekonečný, potom by sme museli predpokladať, že v každej sústave je nekonečne veľa objektov. Vesmír je ale konečný a tak je takéto niečo veľmi málo pravdepodobné, teda aby sa dva objekty, ktoré sa nenachádzajú v tom istom bode časopriestoru, nachádzali na takých miestach vesmíru, že majú úplne rovnaké podmienky, nepohybujú sa voči sebe a teda sú v rovnakej sústave.

To teda znamená, že mimozemšťanova natočená sústava – línia súčasnosti, nie je budúcnosťou mojej sústavy a teda moja budúcnosť nie je daná.

Hurá , to som rád !
   

    Flag Counter