Prečo sú fotóny tak dôležité a určujúce ?                                                      august 21 , 2022

V niektorých mojich článkoch, sa dočítate o možnosti fotónovej podstaty vedomia a vlastne o fotónovej podstate celého sveta okolo nás a teda aj nás.

Prečo je to tak, čo ma k tomu vedie ? Nie je to iba obyčajný nápad, ktorý bezdôvodne vznikol v mojej mysli?  Nie ! Je to sled indícií prameniacich z mojich poznaní.

Ak toto chcete pochopiť, musíte začať pochopením špeciálnej teórie relativity. Nie jej naštudovaním, ale pochopením, podobne ako to urobil Einstein. Teda musíte začať na „zelenej lúke“ ako sa hovorí. Musíte ju znovu objaviť pre seba. Možno Vám v tom pomôžu niektoré moje články, ale hlavný dôraz musí byť na Vašej logike.

Pokiaľ dôjdete svojím uvažovaním k poznaniu, že ak veríme v existenciu fyziky, ktorá platí rovnako pre všetkých, tak relativita (špeciálna) je nevyhnutnosť, samozrejmosť, tak ste na správnej ceste.

Čo sa týka Einsteinovej Obecnej teórie relativity, tak tu Vám už stačí pochopiť jej podstatu, ktorou je predpoklad, že gravitácia a zotrvačnosť je jedna a tá istá vec.

Pokiaľ ste s týmto uzrozumení a chápete toto všetko dokonale (opäť zdôrazňujem, že chápaním nerozumiem naštudovanie si matematických vzorcov, to je teraz nepodstatné), tak už musíte chápať aj to, že fotóny (gravitóny) vytvárajú ilúziu času aj priestoru okolo nás. Podstata času  a priestoru už teda pre Vás nemôže  byť záhadou. Ak stále zostávajú záhadou, tak ste nepochopil všetko.

To čo som popisoval doteraz, nie je žiadna metafyzika, ale je to čistá fyzika. Metafyzika nasleduje až teraz.

Pokiaľ teda fotóny (gravitóny) vytvárajú len ilúziu času aj priestoru (nie reálny čas a priestor), tak hmota nemôže ako, ani kde existovať a teda je tiež len ilúziou, vrátane všetkých predmetov aj nášho tela. Ostatné popisujem v tomto mojom článku :

https://riki1.eu/fotonove_vedomie_UFO_UAP.htm
   

    Flag Counter