Prečo existujú gravitačné singularity a prečo sú nehmotné ?                        október 25 , 2022

Prečo existujú gravitačné singularity.

Jednoduchá odpoveď znie, lebo je vo vesmíre veľa hmoty.  Pokiaľ by celý vesmír pozostával len z našej Slnečnej sústavy, mohli by sme polemizovať. Ak sústredíme celú hmotu tejto sústavy na jedno miesto, bude dostatočný gravitačný tlak na to, aby v centre dochádzalo ku kolapsu hmoty do bezrozmerného bodu , singularity ?

Takáto polemika ale vôbec neprichádza do úvahy, keď uvažujeme o množstve hmoty, ktoré sa nachádza napríklad v centre našej galaxie. Štruktúra hmoty predsa nemôže odolávať skoro do nekonečna, takémuto gravitačnému tlaku. Takže pri takýchto objektoch ku vzniku singularity musí dochádzať, teda tu musí dochádzať k zatláčaniu hmoty do bezrozmerného bodu.

 

Prečo sú gravitačné singularity nehmotné.

Najprv musíme pochopiť, čo je to hmota, teda látka a pole. Podstatou týchto substancií sú vibrácie častíc, je to vlastne vibrácia energie. Vibrácia ako taká potrebuje priestor, bez priestoru žiadna vibrácia nemôže existovať. V singularite, bezrozmernom bode, vibrácie existovať nemôžu a teda ani energia vo forme hmoty  tu existovať nemôže a preto musia byť gravitačné singularity nehmotné. Nehmotné singularity nemôžu mať gravitačné účinky. Hmota sa v týchto singularitách stráca, mizne. Pokiaľ chceme popísať pohyb objektov v takomto vesmíre (kde sa hmota stráca), musíme túto stratenú hmotu dostať do matematického vzorca. A fyzici do toho vzorca dosadzujú zápornú, tmavú, temnú energiu. Takže táto miznúca hmota, je vlastne tá záhadná tmavá energia, ktorá spôsobuje zrýchlené rozpínanie vesmíru (a rozpad / rozpínanie galaxií)  .

 

Tento článok popisuje podstatu mojej hypotézy Sivé objekty.


   

    Flag Counter