Problém súčasnej kozmológie.                                                 december 27 , 2016

Súčasná kozmológia a fyzika síce pripúšťa zatlačenie hmoty do singularity v čiernych dierach, ale stále nechápe, že hmota v takomto stave, už stratí kvalitu hmoty. Hmota, teda látka a pole, je totiž energia rozmiestnená v priestore. Pokiaľ tejto energii ten priestor zoberieme, zmení sa na inú kvalitu, na čistú energiu, dnes s obľubou nazývanú zápornú tmavú, temnú energiu, ktorá spôsobuje rozpínanie vesmíru.

Zmenu hmoty (látky a poľa), teda energie rozmiestnenej v priestore, na čistú (zápornú, tmavú, temnú) energiu popisujem vo svoje hypotéze „Sivé objekty“.

Vesmír ako celok, problém tmavej hmoty a tmavej energie popisujem tu :

http://riki1.eu/temna_tmava_energia_hmota.htm
   

    Flag Counter