Teleportácia vedomia.                                                         apríl 23 , 2017

Nedávno som zažil zaujímavý pocit, keď som na chvíľu vo svojej mysli, uvidel úplne jasne, prečo nemôźe byť vedomie, čiste iba produktom mozgu. Hneď na to, som sa snažil toto pochopenie sformulovať slovami, ale už som to nedokázal a to predtym úplne jasné "pochopenie" sa z mojej mysli vytratilo a už som sa k nemu nedokázal vrátiť.

V tomto článku popíšem, o čom som vtedy približne uvažoval.

Existuje veľa, viac či menej podarených sci-fi diel, kde dochádza ku kopírovaniu alebo prenosu vedomia z človeka na človeka, alebo z človeka do stroja, alebo do umelo vytvoreného bezduchého tela. Takým príkladom  môže byť starý miliardár, ktorý je tesne pred smrťou a chce si svoj život predĺžiť spôsobom, ktorý ponúka tajná vedecká spoloćnosť ktorá mu ponúkne za nemalé prostriedky, skopírovanie jeho vedomia do mladého tela a tak môže pokračovať vo svojom šťastnom živote naďalej.

Odhliadnime teraz od fyzickej možnosti/nemožnosti toto urobiť a zamyslime sa len nad zmyslom celého tohoto procesu z materialistického pohľadu, teda z pohľadu, keď vedomie je čiste produktom mozgu. Má to pre toho starého miliardára nejaký zmysel, zmysel pre jeho JA ?  Určite nie ! On totiž, ten starý miliardár zomrie a tým pádom zomrie aj jeho JA. Ten mladý človek, do ktorého tela bolo vedomie skopírované, si síce bude myslieť, že je tým pôvodným starým miliardárom, ale to si bude myslieť iba on a ten pôvodný starý miliardár to už nezažije. Takže takýto "obchod" pre neho nedáva žiadny zmysel.

Druhá takáto sci-fi "možnosť" je, keď dokonalý kopírovací stroj, dokáže urobiť dokonalú kópiu človeka. Kópia si zákonite  bude myslieť, že ona je originál a práve z neho urobili kópiu. V podstate by sa dalo povedať, že ak sa dozvieme o možnosti takéhoto kopírovaniu, od toho momentu, si už memôžeme byť istí, či sme originál.  V podstate sa ale o tejto možnosti ani nemusíme dozvedieť, lebo môźe byť utajená a o tom, či sme originál, alebo nie, si už nemôžeme byť istí ani dnes.

Urobiť dokonalú kópiu, podľa súčasnej fyziky nie je možné, bráni tomu princíp neurčitosti (Heisenbergov), takže nemôžeme urobiť dokonalý scan, ani jedinej atomárnej častice, aby sme mohli urobiť jej dokonalú kópiu. To by nám ale v kopírovaní človeka nemuselo brániť, pretože možno tu by stačila aj približná kópia. Takéto kopírovanie by malo zmysel ale len pre blízkych toho človeka, ktorí by považovali tú kópiu za originál. Takže keby sa mal ten originál zúčasniť nejakej nebezpečnej misie, tak by si pred tým urobil svoju kópiu, povedzme len do nejakého pamäťového média a keby v tej misii zomrel, tak pre jeho blízkych by bolo možné vytvoriť jeho kópiu, najlepšie bez ich vedomosti o tom, aby z toho nemali traumu. Ten originál, ale už ten život kópie nezažije, takže pre jeho JA to môže mať len taký zmysel, že po svojej smrti, nespôsobí smútok a ťažkosti svojim blizkym.

Takto je to z klasického materialistického pohľadu, keď vedomie je čiste produktom mozgu. Čiže zatiaľ sme žiadne vedomie nepreniesli, ale iba novozorganizovaná hmota (kópia človeka), svojou existenciou, nové vedomie vytvorila.

Iná situácia by ale mohla vzniknúť pri kvantovej teleportácii človeka , ak by sme zároveň pripustili mierne inú, ale stále materialistickú, podstatu vedomia. Kvantová teleportácia prebieha pomocou kvantovo prepojených častíc (kvantový entaglement, kvantové previazanie). Môžete si to naštudovať na internete (ako dnes všetko).

Pokiaľ by sme stále uvažovali o klasickej materialistickej podstate vedomia, teda že toto je čiste produktom mozgu (pripadne jeho súčinnosti s celým telom), tak ani kvantová teleportácia by nebola prenosom vedomia, ale iba vznikom nového vedomia z novozorganizovanej hmoty, teleportovaného človeka. Rozdel by bol, oproti už popisovanému kopírovaniu len ten, že originál pri teleportácii stratí kvalitu pôvodnej organizácie hmoty, v tomto prípade originál určite neprežije, stane sa z neho neorganizovaná chaotická hmota.  Teleportovaný  bude rovnako ako pri kopírovaní presvedčený, že je originálom a aj jeho okolie o tom bude rovnako presvedčené. Ďalším rozdielom oproti kopírovaniu, ktoré ako som už pisal nie je možné urobiť dokonale, je ten, že teleportáciou je možné preniesť úplnú informáciu o originále (kvalita originálu je ale tým pádom zničená), teda kvantovo teleportovaný človek by mal byť úplne zhodný s originálom.

Pokiaľ by sme ale pripustili, že vedomie je výsledkom kvantového previazania častíc mozgu a častic vesmíru, tak by teleportácia mohla byť skutočným prenosom vedomia. Pri kvantovom prepojení totiž platí, že ak je častica A kvantovo prepojená s časticou B a častica B je kvantovo prepojená s časticou C, tak aj častica A je kvantovo prepojená s časticou C. Znázorňuje to nasledovný obrázok:Pravda je ale taká, že človeka, ktorý vstúpil do teleportovacieho zariadenia sa po teleportácii už nič spýtať nevieme , keďže sa zmení na chaotickú, neorganizovanú hmotu a človeka, ktorý vystúpi z teleportu sa budeme pýtať zbytočne, či je jeho vedomie to pôvodné, alebo novovzniknuté, lebo ten nám povie vždy, že on je pôvodný originál.

Môj názor na celú vec vedomia je spisaný na tomto linku:

http://riki1.eu/Co_je_to_vedomie.htm

   

    Flag Counter