Vesmíry v iných (ďalších) dimenziách.                                                september 09 , 2016

Môžu byť vesmíry v iných dimenziách ako tých našich troch, prípadne štyroch, ak hovoríme o časopriestore ?

Keď chceme o takom niečom rozprávať, najprv sa musíme presvedčiť či existuje logický dôvod na existenciu ďalších dimenzií.  Nechcem argumentovať teóriami strún, ktoré potrebujú desať dimenzií  a ich zjednotenie do jednej M-teórie dokonca 11 dimenzií. Sú to teórie matematických fyzikov, ktorými som sa zatiaľ nezaoberal a teda im ani nerozumiem.

Argumentovať budem podstatne prízemnejšou teóriu, ktorou je Obecná teória relativity (OTR). Všetci, čo sa o ňu zaujímame, vieme, že pre svoju existenciu, potrebuje zakrivený časopriestor. Zabudnime teraz na časovú dimenziu (budeme ju brať ako spoločnú pre všetky vesmíry) a teda uvažujme o zakrivenom 3D priestore. Jeho zakrivenie si predstaviť je ťažké, zobrazuje sa to väčšinou úplne zavádzajúco, ako je to na obrázku, ale to je len zakrivenie 2D do 3D a je to v podstate nezmysel.

                 

Zhodnúť sa ale určite môžeme na tom, že ak potrebujeme zakriviť náš 3D priestor, potrebujeme na to ďalšiu dimenziu. 3D objekty, nášho vesmíru (ďalej to bude vesmír „A“), nebudú do tej ďalšej dimenzie(ďalej ju budeme označovať ako 4.D) zasahovať, tú dimenziu potrebuje len gravitácia, ktorá podľa OTR vyplýva z hmotou zakriveného priestoru.

Pokiaľ existujú ďalšie dimenzie (a vidíme že musia existovať) tak je nezmysel, aby v nich nebola hmota, veď čím sú naše 3 dimenzie výnimočné, prečo by bola hmota práve iba v nich ?

Takže už súčasná oficiálna fyzika, potrebuje minimálne jednu ďalšiu priestorovú dimenziu, dimenziu 4.D. Dovolí nám táto jedna dimenzia naviac vytvoriť ďalšie vesmíry, vesmíry v iných dimenziách ? Áno.

Náš vesmír „A“,  sa nachádza v našich troch priestorových dimenziách 1.D, 2.D a 3.D a je zakrivený do 4.D (plus jednej časovej, ale tá bude spoločná pre všetky vesmíry).

Vesmír „B“ môže existovať v priestorových dimenziách 1.D, 2.D a 4.D.  Tento vesmír „B“ sa bude „pretínať“ s naším „A“ vesmírom len v rovinách 1.D-2.D, ale tieto sú nehmotné (roviny nemajú „hrúbku“) a teda si tieto dva vesmíry, nijako nebudú prekážať. 3D objekty vesmíru „A“  nebudú interagovať s 3D objektmi vesmíru „B“ okrem gravitácie. Priestor vesmíru „B“ musí byť tiež zakrivený, môže byť zakrivený do 3.D nášho vesmíru, čo aj napovedá gravitačnej interakcii medzi vesmírmi z iných dimenzií.

Vesmír „C“ potom môže byť v dimenziách 2.D,3.D a 4.D, zakrivený do 1.D.  Vesmír „D“ môže byť v dimenziách 1.D,3.D a 4.D, zakrivený môže byť do 2.D.

Takto máme až 4 vesmíry v iných dimenziách a to len pomocou jednej našej mysli neprístupnej dimenzie 4.D. Časová dimenzia bude spoločná pre všetky štyri vesmíry.
   

    Flag Counter